Morning Tears België

I'll feel the fear for you
I'll cry your tears for you
I'll do anything I can to make you comfortable

(uit Don't worry about me')


.

Morning Tears België vzw is aangesloten bij de koepel van 11.11.11.,

ondersteunt en draagt de visie op internationale solidariteit mee uit.

 11.11.11 wil uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld -

heeft recht op een menswaardig bestaan.

Why it matters

Kinderen treft geen schuld voor de detinering van hun ouders, maar al te dikwijls verliezen zij alles wanneer hun ouders naar de gevangenis worden gestuurd. Van de ene op de andere dag kunnen ze hun thuis en hun school verliezen. In vele ontwikkelingslanden wordt de straat hun enige optie om te overleven, of gaan ze mee met hun moeder   de  gevangenis in.  Het risico om een slachtoffer te worden van fysiek, sexueel en mentaal geweld of kinderarbeid neemt in grote mate toe. In eigen gemeenschap worden ze dikwijls niet langer aanvaard, hun vriendjes willen niet meer met hen spelen, familie is niet langer familie omdat de kinderen hen herinneren aan wat gebeurd is, hen een slechte reputatie bezorgen. Dit is onze droom

Morning Tears België droomt van een wereld waarin de rechten van kinderen ook bestaan voor kinderen van gevangenen. Een wereld waarin de regeringen ervoor zorgen dat zij hen beschermen. Een wereld waarin de kinderen die met moeders in een gevangenis leven, kunnen opgroeien in waardigheid, hun capaciteiten ten volle kunnen ontwikkelen en een toekomst hebben. Met de projecten verstrekt Morning Tears België een basisrecht voor deze kinderen om in minder mensonterende omstandigheden op te groeien en creëert toekomstmogelijkheden om, wanneer later op vrije voeten, terug aan het leven te kunnen deelnemen.


 De projecten

Ethiopië:  klasjes in 5 gevangenissen

Nepal: Future Flowers of Nepal: financiële steun voor studerende meisjes